Vinnare på bostadsmarknaden 2013

19 March, 2013

Start » Nyheter » Vinnare på bostadsmarknaden 2013

Jämfört med andra länder bor många svenskar dyrt. Men vi är också beredda på att lägga ner en stor del av vår inkomst på just boendet. Situationen på bostadsmarknaden är något som påverkar de allra flesta. Nytt år innebär nya möjligheter. Kommer 2013 bli ett bra år för den svenska bostadsmarknaden, och vem förväntas bli den stora vinnaren?

Tillbakablickar på året som gått

Innan vi blickar framåt på prognoserna för det nya året, 2013, så blickar vi också bakåt på vad som i stort egentligen hände under 2012. Sammanfattningsvis var år 2012 året då bankerna överlag blev tuffare på arbetsmarknaden och ställde högre krav på privatpersoner. Det var inte längre lika lätt att få ett bostadslån, som det varit tidigare. Under året var det också fler större planerade byggprojekt som ställdes in. Lågkonjunkturer och svagare ekonomiska perioder har en förmåga att drabba just bostadsmarknaden tidigare än många andra branscher. Många av dem som under året sålde sin bostad märkte av att trycket inte var lika starkt som tidigare, inte heller bostadspriserna rörde sig speciellt mycket uppåt.

Prognoser för 2013

Såväl bostadsmarknaden som världsekonomin i övrigt var under det föregående året seg och lågmäld, något som en del experter tror kommer att ändras under 2013. Alla experter är naturligtvis inte överens om det kommande ekonomiska läget i sina prognoser för 2013. De finns den pessimistiska skaran som ser en allt mer sval bostadsmarknad med inte bara stillastående utan dessutom fallande bostadspriser. Några av de bakomliggande orsakerna anser man vara bland annat det att det byggs för lite bostäder i landet, vilket gör att människor får det svårare att flytta till de platser där det finns jobb. Också en ökad arbetslöshet anser man kommer att påverka till en fallande bostadsmarknad.

De flesta experter är dock inte så pessimistiska i sina prognoser, utan spår istället en bostadsmarknad som fortsätter i samma stil som under 2012. De vinnare på marknaden, är dem som kan tänka sig att köpa bostäder på billigare platser i landet, för att sedan pendla till jobbet.