Villapriserna har slutat stiga

8 September, 2021

Start » Nyheter » Villapriserna har slutat stiga

Under Coronapandemin började villapriserna stiga kraftigt till följd av att allt fler började vara hemma mycket mer och gott om plats blev viktigare än någonsin. Ytterligare en anledning till ökningen som har varit är att det funnits få villor ute på marknaden. Snittpriset för en villa har nu slutat öka och i augusti stod priserna stilla förutom i Stormalmö där de ökat men mindre än väntat. 

 

Totalt sedan augusti förra året har snittpriserna på villor ökat med hela 16 procent i Sverige, varav 17 procent i Storgöteborg, 18 procent i Storstockholm och 22 procent i Stormalmö.

Prisökningarna avstannar 

Nu har man sett att prisökningen för villor har avstannat och försäljningstempot har börjat lugna sig. I augusti steg priserna med 1 procent i jämförelse med juli vilket tyder på en inbromsning. Även i centrala Stockholm, centrala Göteborg och Storgöteborg steg priserna endast med 1 procent. I Storstockholm, centrala Malmö och Stormalmö var priserna oförändrade. En stor anledning till denna inbromsning är den extrema ökningen vi hade för ett år sedan. Detta är helt enkelt ett naturligt steg efter en stor prisökning. 

Har priserna stabiliserats?

Har då priserna nått en stabil nivå? Enligt Länsförsäkringars Fastighetsförmedling är det väntat att priserna kommer fortsätta att stabiliseras under hösten. Det finns fortfarande ett stort intresse av att flytta till större men gränserna för hur långt man kan sträcka sig i en budgivning ligger kvar. Svensk Fastighetsförmedling är å andra sidan mer inställda på att priserna ska fortsätta att gå uppåt. Marknaden ser stark ut och det är troligt med fortsatta prisökningar. 

 

Går du i tankarna på att sälja din villa är det fortfarande ett bra läge och det kan vara en ekonomiskt god idé att skynda på en försäljning. Du har möjlighet att tjäna en hel del på din villaförsäljning,