Vill du köpa hus?

2 May, 2019

Start » Nyheter » Vill du köpa hus?

Vad finns det atttänka på när du står inför ditt livs, kanske största, affär? Bland annat att duvet vad ett pantbrev är och hur länge ett länge ett lånelöfte gäller.

Förutom att du behöver ett lånelöfte från banken liksom enkontantinsats som du kan spara eller låna pengar till finns det en hel del meratt tänka på. Inte minst vad för termer som är viktiga att kunna och förstå.

Termer att kunna inför ett husköp

När du ska köpa husär det bra att förstå en del termer som är vanliga och som lär komma upp underprocessens gång. Det är bland annat dessa:

  • Lagfart – ett bevis på att du äger en fastighet somdu behöver ansöka om och betala för. Det är en registrering som visar på att duär ägare till ditt hus.
  • Amortering – en avbetalning på en befintlig låneskuld.Ofta finns det en amorteringsplan knuten som reglerar hur du ska betala avlånet.
  • Arrende – en upplåtelse av mark till exempel, motbetalning för en viss tid.
  • Kontantinsats – den del av ett lån som betalas kontant.Långivare brukar ha ett krav på att 15 procent av köpeskillingen ska betalaskontant.
  • Köpebrev – en juridiskt bindande handling somreglerar och definierar ägandet av en specifik egendom.
  • Lånelöfte – ett förhandsbesked från en långivare somoftast är giltigt i ett halvår.
  • Pantbrev ­– ett bevis på en inteckning i enfastighet som fungerar likt en säkerhet vid lån. Du kan pantsätta en del av dinbostad hos banken när du behöver låna en större summa pengar.
  • Topplån – ett lån utan säkerhet som används för atttäcka den del av ett lån som inte täcks av bottenlånet när du köper enfastighet. Räntan på topplånet är högre eftersom det till skillnad frånbottenlånet saknar säkerhet.

Tänk på detta

Mer att tänka pånär du ska köpa hus är att alltid läsa på om huset för att se till att detmatchar dina krav och inte bjuder på ovälkomna överraskningar när köpet ärgenomfört. Läs alltid energideklarationen för att se hur storauppvärmningskostnaderna är, räkna på vad som skulle hända om räntorna går uppoch gå igenom vilka renoveringar som skulle behöva göras. Gör slutligen enbudget för att se hur mycket pengar du har att röra dig med efter husköpet.