Vad innebär skuldsanering?

17 March, 2015

Start » Nyheter » Vad innebär skuldsanering?

Hela 10 000 personer i Sverige ansökte om skuldsanering under 2014, men vad händer egentligen vid en skuldsanering? Det tänkte vi på Expresskredit reda ut idag.

Någonting som blir allt vanligare är att personer ansöker om skuldsanering hos Kronofogden vilket innebär att den som beviljas sanering helt eller delvis slipper betala tillbaka sina skulder. I fjol var det 10 000 personer som inkom med skuldsaneringsansökningar men Kronofogden räknar att det finns ytterligare 25 000 personer i behov av skuldsanering registrerade i deras register som ännu inte ansökt. Därför väntar sig myndigheten en fortsatt ökning av skuldsaneringsansökningar även 2015. Vi på Expresskredit anser att detta är en oroväckande prognos och misstänker att skuldsanering på sikt kan komma att bli ett alternativ till att inte betala av sina skulder ordentligt. Därav vill vi göra dig medveten om vad en skuldsanering faktiskt innebär.

Så går en skuldsanering till:

  1. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten som hanterar ärenden inom ditt postnummerområde och ansökan består av en blankett där du utförligt fyller i alla skulder du har och vem eller vilka som är fordringsägare.
  2. Du måste vara så pass svårt skuldsatt att det kan antas ta dig flera år att återbetala dina skulder för att bli beviljad skuldsanering. Kronofogden tar även hänsyn till huruvida din personliga och ekonomiska situation ser ut i förhållande till dina skulder.
  3. Vid beviljande av skuldsanering skickar Kronofogden ut ett förslag till dina fordringsägare gällande hur skuldsaneringen ska gå till och i denna listas alla skulder du har samlat på dig.
  4. Efter övervägande tar Kronofogden beslut om samt meddelar hur mycket av dina skulder som du ska betala tillbaka. Vanligtvis läggs en betalningsplan om fem år fram med ett visst belopp som ska betalas månadsvis.
  5. När betalplanen är fullföljd är du inte längre skyldig att betala av mer på de skulder som ingått i saneringen och om du inte dragit på dig fler skulder kan du nu se dig själv som skuldfri.

Viktigt att veta om skuldsanering

  • Hos oss blir du inte beviljad nya smslån om du har en pågående skuldsanering eller ett skuldsaldo hos Kronofogden
  • Du kan endast beviljas skuldsanering en enda gång
  • Skuldsaneringsbeslutet kan upphävas vilket betyder att du inte kan bli beviljad en ny skuldsanering
  • Skuldsanering ger dig en betalningsanmärkning som finns registrerad tills att du genomför din sista betalning på skuldsaneringens betalplan
  • Kan du inte betala av enligt en betalplan kan skulden avskrivas helt. Då tar Kronofogden ställning till huruvida din ekonomiska situation är dålig lång- eller kortsiktigt och tar i övervägande din ålder, hälsa, yrkeserfarenhet och utbildning.