Vad händer med ditt arv?

10 February, 2020

Start » Nyheter » Vad händer med ditt arv?

När en person avlider kallas de pengar och den egendom man lämnar efter sig för arv. Men vad är det egentligen som avgör hur ditt arv ska delas upp?

Det första som händer är att alla kostnader för begravning och eventuella skulder betalas. Efter detta kan arvet fördelas antingen enligt ärvdabalken eller enligt ett testamente om det finns. Det vanligaste är att ett arv förs vidare antingen genom äktenskap eller släktskap. Om det inte finns ett testamente fördelas arvet lika mellan de olika arvingarna. Är du ogift så är barn och barnbarn är de första på listan att ärva och kallas för arvsklass ett. Om det inte finns några barn så går arvet vidare till arvsklass två som är föräldrar eller syskon. Den tredje arvsklassen är mor- eller farföräldrar. Är du gift och har gemensamma barn med din make/maka ärver den du är gift med allt och får spendera pengarna hur hen vill. Finns det däremot inte några gemensamma barn så har barnen rätt att få ut sin del av arvet direkt. Alla rättigheter till ett arv gäller dock endast för de arvingar som är i livet. 

Dina rättigheter när det kommer till arv

Vad har du då för rättigheter när det kommer till att bestämma över vem som ska få ditt arv? Genom att skriva ett testamente kan du påverka vem eller vilka som ska få ärva. Det behöver inte nödvändigtvis vara människor utan det kan till exempel vara en förening eller välgörenhetsorganisation. I ditt testamente skriver du hur du vill att arvet ska fördelas men det finns det vissa förbehåll. Enligt något som heter laglott har dina barn och barnbarn alltid rätt till att få hälften av den summan de skulle ha fått om ett testamente inte hade funnits. För att ditt testamente ska vara giltig ska du ha fyllt 18 år och inte vara påverkad av någon psykisk störning när det skrivs. Testamentet måste vara skriftligt och ha två vittnen som inte ingår i testamentet närvarande vid signering. Rekommendationen är att ta juridisk hjälp om du ska skriva ett testamente då det är en hel del man ska tänka på att få med.