Vad gäller om man förlorat jobbet

4 November, 2011

Start » Nyheter » Vad gäller om man förlorat jobbet

I oroliga tider då det går sämre ekonomiskt för många företag och organisationer . Något som kan få en att känna sig osäker kring sin egen ekonomiska situation och sin nuvarande anställning.  Risken att förlora sitt arbete och bli tillfälligt arbetslös innan man hittar ett nytt arbete, ökar då världsekonomin inte är på topp. Oron för att bli arbetslös, kan dämpas om man är bättre insatt i vilka regler som gäller för ersättning om man skulle förlora arbetet.

Det finns ett antal grundvillkor som behöver vara uppfyllda för att man ska vara berättigad ersättning, A-kassa, vid en eventuell arbetslöshet. Det handlar bland annat om att man ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen som arbetslös på hel- eller deltid samt att man aktivt söker ett nytt arbete på arbetsmarknaden.

A-kassan betalas ut med en ersättningsnivå på högst 80 % av den inkomst man har haft under de 12 senaste månaderna innan den dag då man anmält sin arbetslöshet. Ersättningsnivån på 80 % av inkomsten gäller för de första 200 dagarna av arbetslösheten för att sedan gå över till en ersättningsnivå på maximalt 70 % av inkomsten man hade tidigare. Det är dock få personer som verkligen får ut en så hög ersättning som 80 % av tidigare lön under den första perioden. Ersättningsnivån är nämligen beroende av faktorer som om man har jobbat heltid eller inte under de senaste 12 månaderna och hur stor ens inkomst har varit.  Dagpenningen kommer även att minska om man har haft tjänstepension.

För dig som vill läsa mer om vad som gäller kring lagstiftningen för ersättning vid arbetslöshet, finns informationen samlad på riksdagens webbplats .  Läs mer om: Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF).