Möten i de sociala medierna

16 January, 2012

Start » Nyheter » Möten i de sociala medierna

Är du en av dem som gärna visar ditt stöd till det företag som du gillar genom att följa dem på Twitter eller ”gilla” deras sida på Facebook? I så fall är du inte ensam. De olika kanalerna för sociala medier har blivit en plattform där privatpersoner möter de företag som de är engagerade i eller har en relation till. Inte bara för att visa sin uppskattning eller ge kritik. Utan även för att söka information och ta del av företagets kundservice.

Vikten av att väga sina ord

Även om de sociala medierna är kanaler där kommunikationen sker snabbt finns det skäl till att tänka på vad man skriver en extra gång. Vad som kan verka som ett privat meddelande till ens vänner kan ibland nå läsare som man inte räknat med. Eftersom att även företagen själva blivit allt bättre på att använda sig av de olika sociala medierna är forumen inte längre en privat arena på samma sätt som de kan ha uppfattats som tidigare. Det är därför inte längre någon ovanlighet att det redan i ens anställningsavtal finns en inskriven policy kring hur man som anställd får agera på sociala nätverkssiter. Att uttrycka negativa eller kritiska åsikter om den verksamhet man jobbar inom såväl som negativa åsikter om ens kollegor är därför något som man alltid bör undvika.

Företagen kan tjäna på att närvara

Att vara närvarande i de sociala medierna för att se vad som sägs om företaget har blivit en viktig del för de allra flesta olika organisationerna. Men de sociala nätverkssiterna är inte bara ett sätt att få ta del av hur företaget uppfattas, det är även ett sätt att kunna kommunicera med sina kunder och på sikt ett sätt att kunna bredda företagets verksamhet. Även om de sociala medierna för många företag är ett sätt att främst bygga och vårda sina relationer kan det på sikt även innebära nya affärsmöjligheter. För många företag har de sociala medierna nämligen potentialen till att bli en ny plattform för försäljning. Innan man beslutar sig för kring hur ens eget engagemang ska se ut är det dock viktigt att utveckla en strategi för vad man skulle kunna tillföra kunden i form av värde genom ett aktivt deltagande, som även överensstämmer med kärnverksamheten.