Tre sätt att dela upp ekonomin på

5 September, 2019

Start » Nyheter » Tre sätt att dela upp ekonomin på

Det här med att blanda pengar och romantik låter inte som den bästa lösningen på något. Men faktum att det kan var smart att tidigt i ett förhållande gå igenom hur ekonomin ska delas upp mellan er – för att undvika missförstånd, orättvisa och konflikter.  

Synen på pengar skiljer sig

Alla har sin egen syn på pengar och sparande, men det är viktigt att inte låta känslorna styra över ekonomin – särskilt inte när du delar ekonomi med någon du även är kär i. Gör det enkelt för er och behåll en nykter och rationell syn på pengar, det kan förhindra en hel del konflikter och missförstånd. Inte minst om ni även gör upp om spelreglerna redan tidigt i relationen.

Tre tips på hur ni kan dela upp ekonomin

Det finns flera varianter av ekonomiuppdelning mellan partners. Grovdraget handlar det om dessa tre sätt:

  1. Helt uppdelad ekonomi – ni behåller båda era egna pengar och delar lika på de gemensamma utgifterna. Detta passar bra i nya relationer till hos par som har väldigt liknande inkomster. Dessutom gör det att ni lär känna varandras köp- och sparbeteenden.
  2. Helt gemensam ekonomi – ni lägger pengar från era bådas inkomster till en gemensam pott, och tar utgifterna från denna. Kom ihåg att göra upp regler för vad pengarna får gå till. Detta passar par som har liknande köp- och sparbeteende.
  3. Proportionerlig uppdelning – tjänar vi väldigt olika? Då kan ni slå ihop kostnader och sedan betala procentuellt efter era inkomster. Det möjliggör en mer rättvist fördelad ekonomi.

Att leva tillsammans under liknande ekonomiska förhållanden är ett sätt att skapa en känsla av rättvisa, även om den ena tjänar väldigt mycket mer än den andra. Det utesluter inte att ni båda har så kallade frihetskapital att använda för att uppfylla egna drömmar, eller en egen bostad ifall förhållandet någon gång skulle ta slut.

Gemensamt konto?

Det går även att öppna ett gemensamt konto tillsammans. För gemensamt sparande eller för utgifter. Det är där viktigt att ni innan är överens om vad pengarna ska gå till. Att tänka på är att endast en person kan stå som kontoinnehavare, säkerställ att pengarna tillfaller er båda, jämnt fördelat vid en separation.