Svenskars förtroende för banker har minskat

5 June, 2016

Start » Nyheter » Svenskars förtroende för banker har minskat

Svenskarnas förtroende för sina banker har under våren minskat enligt undersökningar. Detta är på grund av vad som kommit att kallas för Panamaläckan, där ett stort antal dokument visar på organiserad skatteflykt. Vi på Expresskredit har liksom de flesta andra följt nyhetsutvecklingen gällande detta.

Många svenska bankkunder har fått minskat förtroende för sina banker i och med skandalen som skakat om bankvärlden. Det handlar givetvis om Panamaläckan, den systematiska skatteflykt via banker som många förmögna personer runt om i världen ägnat sig åt. I de nyligen granskade dokumenten avslöjas det hur rika och kända personer med hjälp av sina banker och advokater ägnat sig åt organiserad skatteflykt. Detta har har väckt en hel del raseri samt ett mediedrev utan dess like. Frågan många ställer sig är om svenska banker hjälpt till med att forsla ut pengar från Sverige till skatteparadis.

Att vara tydlig med att regelverket uttryckligen gäller för alla

Den bank i Sverige som fått störst del i det ofördelaktiga rampljuset är Nordea. Detta beror på att banken också förekommer mest frekvent i de läckta dokumenten. Trots detta hävdar man på samma bank att man inte alls hjälpt sina kunder att skatteplanera, och då särskilt inte på ett sådant sätt som antyds i dokumenten. Frågan nu är om den interna policyn har följts eller om den inte gäller för alla.

Något man kan säga är att Nordea i fortsättningen, med allra största säkerhet, kommer vara mycket noggrannare med att tydliggöra sitt interna regelverk och sina rutiner, för sina anställda och men även för utomstående.

På Expresskredit är vi tydliga med vad som gäller och hur vi arbetar. På vår sida ”Frågor och svar” kan du läsa dig till allt du behöver veta om. Om du har något annat på hjärtat kan du dessutom lätt kontakta oss för mer information.