Står bostadsmarknaden inför en djup kris?

24 May, 2018

Start » Nyheter » Står bostadsmarknaden inför en djup kris?

En del menar att vi står inför en bostadskris i Sverige. Men vad för signaler är det som pekar på det?

Det har länge pratats om att det är bostadsbrist i Sverige. Att det byggs alldeles för få bostäder och att bostadskön för hyresrätter är så lång att det krävs över tio års väntetid för att få en bostad. Nu höjs även röster för att bostadsmarknaden står inför en djup kris. Men vilka är tecknen på detta?

Det är ett antal olika faktorer som tillsammans pekar på en fördjupad bostadskris i Sverige. Bland annat är det så att byggandet minskar, trots att vi är i behov av fler bostäder. Både antalet ansökningar om bygglov har sjunkit och en stor nedgång gällande byggandet av nya bostäder har registrerats hos bland andra Boverket.

Fallande vinster för byggare och trög försäljning

Många bostadsbyggare har dessutom redovisat fallande vinster eller förluster under den senaste tiden. Försäljningen av nya bostäder går dessutom riktigt trögt, flera större bostadsbyggare har minskat sin försäljning rejält. JM har till exempel halverat antalet sålda bostäder om man gör en jämförelse med siffrorna från våren förra året.

Få billiga bostäder på marknaden

Samtidigt efterlyses billigare bostäder, av framförallt unga och lågavlönade. De senaste årens byggande har riktats mot en välbeställd medelklass, något som ger byggarna mer avkastning för sina investerade pengar. Att bygga billiga hyresrätter ger inte alls samma avkastning som dyra bostadsrätter.

Frågan är nu om bostadsmarknaden kommer hamna i en liknande situation som 2008 eller som räntekrisen under tidigt 90-tal. Det återstår att se om marknaden kommer tillbaka på fötter eller om det är en lång väg kvar till balans på bostadsmarknaden.