Spara med fonder

20 April, 2013

Start » Nyheter » Spara med fonder

Det är alltid bra att spara pengar. Oavsett hur en gör, oavsett varför. Hur man väljer att spara pengar är helt individuellt, och ibland får man testa sig fram för att se vad som passar bäst. Det viktigaste är egentligen att man sparar, för man vet aldrig när det kan behövas extrapengar.

Ett sätt att spara på är genom att använda sig av fonder; att fondspara. En fond är en samling av olika värdepapper (ofta kallad portfölj), som ägs av flera olika människor vilka är andelsägare. Portföljen består vanligtvis av aktie- eller räntebaserade värdepapper, och en fondandelsägare äger en del av fondens förmögenhet. Hur pengarna i sig placeras, överlåter man till en fondförvaltare, som i sin tur köper värdepapper för pengarna – så att det blir en bra avkastning. När man börjar spara i fonder kan det vara bra att ha ett klart mål med sitt sparande. Kanske handlar det om att spara pengar till sitt nyfödda barn, eller till en kommande pension. Kanske ska man bara spara några år – till exempel till bröllopsresan.

Ett starkt mål underlättar

Ett starkt mål underlättar i det mesta, och fondsparandet är inget undantag.  Ett långsiktigt sparande rekommenderas till exempel till pensionssparande eller sparande till barnen. Desto längre fram i tiden som målet ligger, desto större andelaktiefonder bör ingå i sparandet.  Men när du sparar för någonting som ska användas inom några år, ska du ha en stor andel ränteformer. Det är också viktigt att se till risken. Att ”se till risken” innebär att man ser till möjligheten att värdet stiger, eller risken i att värdet sjunker. Aktiefonder brukar vanligtvis ge större avkastning än räntefonder över långa perioder. När det handlar om korta perioder är risken större att värdet av aktiefonder minskar. Man kan också välja blandformer, vilka består av både aktier och räntor.