Sommarens resor och valutor

3 September, 2012

Start » Nyheter » Sommarens resor och valutor

Oavsett vad man har för budget för sin kommande resa så är valutan en inte helt obetydlig del i den ekonomiska ekvationen. Vill man få ut så mycket som möjligt när man väl är på plats, kan det därför löna sig att även väga in de olika valutakurserna i valet kring nästa resmål. För de flesta semesterfirare är det i första hand priset på resan, med bland annat flyg och boende, som avgör var i världen som man väljer att resa. Men vill man kunna leva gott väl på plats så är valutakurserna och deras förhållande till varandra som är med och påverkar.

Europas skuldkriser lämnar spår

Europa har under den senaste tiden präglats av skuldkriser, vilket även fått effekter för den svenska kronan som visserligen visat sig vara stabil, men som på kortsikt till viss del tros följa euron. De aktuella händelserna kring ländernas skuldkriser kommer med största sannolikhet leda till svagare växelkurser. För den svenska valutan tror de flesta experter inte att den svenska kronan kommer att påverkas avsevärt, men det kan bli tillfälliga fluktuationer och osäkerheter som kan påverka kortsiktigt. Något som gör att man som privatperson kan tjäna på att växla in till semesterkassan så snart som möjligt för att på så sätt undvika de negativa effekterna av svagare växelkurser i kronans nackdel.

Länder som ger mer för pengarna

Länder där valutan har försvagats gentemot den svenska kronan, i jämförelse med förra året, är bland annat Polen och Brasilien. Tidigare populära resmål som USA och England kommer på sikt att bli dyrare att resa till då dollarn och pundet på sikt kommer att bli starkare i förhållande till kronan.