Så förutspås bomarknaden 2019 bli

12 January, 2019

Start » Nyheter » Så förutspås bomarknaden 2019 bli

Det har gått över ett år sedan priserna på bostadsrätter i främst större städer i Sverige började falla, rejält. Under 2018 har priserna stabiliserat sig en aning men ligger fortfarande under genomsnittet. Vad händer med bostadsmarknaden 2019?

Det har en längre tid varit skakigt på den svenska bostadsmarknaden, och kanske allra skakigast i större städer. Bostadspriserna i Sverige sjönk med över sex procent och ännu har marknaden inte återhämtat sig tillfullo. Med hårdare amorteringskrav, bolånetak och räntehöjningar vill myndigheter stabilisera marknaden. Frågan är om det fungerar eller får motsatt effekt, med ännu större låsningar.

Stillastående priser på bostadsmarknaden?

I flera år skenade bostadspriserna på bostadsrätter i Sverige, och inte minst i de större städerna som Stockholm och Göteborg, för att inte tala om Uppsala. Men när marknaden blev kall, frös det till rejält. Säljare har inte fått sina lägenheter sålda, vissa har fått gå ned i pris och andra har sålt till skambud. Allt för att få igenom en affär. Experter menar att prisnivåerna har sjunkit efter att amorteringskravet infördes, och sedan dessutom skärptes. Sedan är det svårt med finansiering, inte minst för de som är helt nya ut på bostadsmarknaden. Det är svårt att lånefinansiera och det ser lånetaket till. Bostadsbristen kvarstår och premiumbostäder står tomma mitt i Stockholm.

Förhoppningsvis stabiliseras marknaden ytterligare till sommaren, med ett mindre utbud och lite större efterfrågan, större rörlighet och nyproduktion som säljs av. Tiden då du kunde göra vinst på att snabbt köpa och sälja bostäder tycks dock vara förbi.