Pensionen oroar oss mest

15 March, 2016

Start » Nyheter » Pensionen oroar oss mest

Att oroa sig för sin ekonomi är inget ovanligt, men vad är det egentligen som oroar oss mest? Enligt en undersökning som gjorts av storbankerna är det faktiskt inte dagens hushållskassa som oroar mest utan vad svenskarna är mest oroade över är sin pension.

När man talar om hushållsekonomi finns många saker man kan oroa sig för och det kan vara allt från att ha råd att betala av ett lån till att ha råd att sätta barnen på förskolan. Men till skillnad från vad man kanske trodde så är det inte dessa saker som oroar svenska folket mest rörande hushållsekonomin, det är nämligen pensionen vi oroar oss mest för. Dock tätt följt av rädslor rörande framtiden för landets ekonomi och att förlora sin sparbuffert.

Enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av en av våra storbanker har man frågat totalt 1 000 personer i åldersspannet 18-65 år om vad som oroar dem mest när de tänker på hushållsekonomin för det kommande året. På det stora hela kunde tydligt ses att pensionen är det man oroar sig mest för, om än att kvinnor är mer oroade än män. Slog man ut resultatet av undersökningen i manligt och kvinnligt ansåg 37 procent av kvinnorna att pensionen oroar mest samtidigt som 37 procent av männen ansåg att skattehöjningar utgör störst orosmoln för år 2016. Vad som dock oroar oss minst är stigande räntor, bara 17 procent av de tillfrågade ansåg sig oroade över detta. Även arbetslöshet och stigande energipriser hamnar långt ner på listan med 22 procent respektive 19 procent av de tillfrågade.

Det här oroar vi oss för år 2016:

  • Pension – 35 procent
  • Sveriges ekonomi – 34 procent
  • Förlora sin buffert – 33 procent
  • Världsekonomin – 32 procent
  • Skattehöjningar – 31 procent
  • Nedskärningar i socialförsäkringar – 29 procent
  • Stigande bränslekostnader – 25 procent
  • Arbetslöshet – 22 procent
  • Stigande energipriser – 19 procent
  • Stigande ränta – 17 procent