Om du inte kan betala tillbaka

30 January, 2015

Start » Nyheter » Om du inte kan betala tillbaka

När en tar ett lån är det väldigt viktigt att med säkerhet veta att man kommer att kunna betala tillbaka lånet.

Om det är så att en inte gör det kan det innebära stora problem för dig som privatperson, i och med de extra kostnader som tillkommer på obetalda återbetalningar. Om du har lånat pengar av oss och förfallodagen för lånet närmar sig och du vet med dig att pengarna inte kan betalas tillbaka, är det viktigt att du direkt kontaktar oss. Via vår kundservice kan vi se över alternativen på en möjlig återbetalningsplan, som gör att du inte hamnar hos Inkasso och Kronofogden.

När lånet inte har betalats

Det som händer när vi inte får tillbaka utlånade pengar på förfallodagen är att en betalningspåminnelse skickas till låntagarens folkbokföringsadress. Med den tillkommer en förseningsavgift på 125 kronor, och till det adderas också en påminnelseavgift på 60 kronor. Redan där har alltså skulden höjts med 185 kronor. Har vi fortfarande inte fått in pengarna när påminnelsen utgått går ärendet direkt vidare till Inkasso och därefter Kronofogdemyndigheten. Obetalda fakturor hos Inkasso ökar skulden ytterligare, och om ärendet går hela vägen till Kronofogden växer den ännu lite mer. Ett tydligt exempel på hur skulden ökar är att om du lånar 2000 kronor och ärendet går så långt att det hamnar hos kronofogden blir det ungefär 1100 kronor extra utöver originalbeloppet.

Att inte betala ditt lån i tid kommer också att i framtiden att påverka din kreditvärdighet.