Oanade utgifter

30 July, 2013

Start » Nyheter » Oanade utgifter

Alla kan under sitt liv drabbas av oanada situationer, vilket i sig leder till oanade utgifter. Detta är självklart någonting som verkligen kan slå omkull ens ekonomi, och det är viktigt att försöka spara in pengar ifall något skulle ske.

Oanade utgifter kan komma ifrån ett oväntat tandläkarbesök, en sjukdom eller om du av någon anledning plötsligt blir arbetslös. Till och med en skilsmässa kan vara det som raserar din personliga ekonomi.

Sparande underlättar

Hur ska en då göra för att förebygga detta? Eget sparande är som sagt det absolut bästa sättet att undvika de problem som oanade utgifter kan göra. Men det finns även andra sätt att förmildra omständigheterna. Vid till exempel skilsmässa blir det en omställning i ekonomin, då man går från att dela på de ekonomiska kostnaderna till att klara sig själv. Det är också egendom som ska delas upp, vilket kan förenklas vid skilsmässa om man väljer att komma överens hur man hanterar en situation då skilsmässa kan bli aktuell. Bästa är att ha kontakt med en advokat som vet hur man hanterar de ekonomiska problemen som kan uppstå.

Om du måste gå till tandläkaren och möts av en räkning vilken du inte riktigt kan hantera är också någonting som kan påverka din ekonomi. Numer går det ofta att ta fram en betalningsplan med tandläkaren, vilket gör att du kommer klara av att både laga problemet, och ha en hållbar ekonomi.

Om du blir sjuk och inte har möjlighet att arbeta har du rätt till sjuklön, vilken din arbetsgivare betalar och om du är sjuk länge än så kan försäkringskassan betala sjukpenning. Du får då 80 procent av din lön. Det är viktigt att du ansöker om detta i tid, så att du får ut dina pengar. Detta gäller om du är fast anställd.