Nya skatter i sommar

8 August, 2019

Start » Nyheter » Nya skatter i sommar

Det sker en hel del förändringar i skattesystemet i Sverige, och de flera ändringar träder i kraft under sommaren och till hösten. Kommer de påverka din plånbok? Läs mer om nya skatter här!

När Sverige byter regering brukar även en hel del skatteförändringar ske. Flera förändringar som träder i kraft under året har sin förklaring i M/KD-budgeten, liksom i regeringens vårändringsbudget. Men vilka skatter är det som höjs och sänks?

Skatteändringar sommaren 2019

Sommaren är här och med mångas semester kommer även nya skatter. Några snackisar är bensinskatten, RUT-avdraget och att skattereduktion för gåvor återinförs, men även fler än så.

Här är ett urval:

  • Bensinskatten – sänks med 16 öre per liter, inklusive moms.
  • Skattereduktion för gåvor – återinförs 1 juli och ger en skattereduktion med 25 procent och maximalt 1 500 kronor per år för penninggåvor till ideell verksamhet. Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor och den totala summan under året till minst 2 000 kronor.
  • Höjt RUT-tak – gäller från 1 juli men föreslås gälla hela beskattningsåret 2019. Det innebär att RUT-taket höjs till 50 000 kronor, från 25 000 kronor.
  • Höjd kemikalieskatt (elektronikskatt) – från 1 augusti då skattenivån höjs med 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik – dock maximalt 440 kronor per vara.
  • Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk – från den 1 augusti.
  • Särskild löneskatt på 6,15 procent för äldre – slopas från 1 juli.
  • Sänkt arbetsgivaravgift för sommarjobb – arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15–18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med runt två tredjedelar, och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli. Gäller lön upp till 25 000 kronor per månad.

Tidigare i år har även skattereduktion för fackföreningsavgifter avskaffats, medan stödet till solceller har minskat från 30 till 20 procent av investeringskostnaderna. Hur påverkas din ekonomi av skatteförändringarna ovan?

En allianspolitisk skattereform

Generellt präglas årets skatteförändringar av allianspolitik, vilket till största del grundar sig i M/KD:s budget, men även på grund av januariöverenskommelsen som är blocköverskridande.