Nya skatter i sommar

8 August, 2019

Start » Nyheter » Nya skatter i sommar

Det sker en hel del förändringar i skattesystemet i Sverige, och de flera ändringar träder i kraft under sommaren och till hösten. Kommer de påverka din plånbok? Läs mer om nya skatter här!

När Sverige byter regering brukar även en hel delskatteförändringar ske. Flera förändringar som träder i kraft under året harsin förklaring i M/KD-budgeten, liksom i regeringens vårändringsbudget. Men vilkaskatter är det som höjs och sänks?

Skatteändringar sommaren 2019

Sommaren är här och med mångas semester kommer även nyaskatter. Några snackisar är bensinskatten, RUT-avdraget och att skattereduktionför gåvor återinförs, men även fler än så.

Här är ett urval:

  • Bensinskatten– sänks med 16 öre per liter, inklusive moms.
  • Skattereduktionför gåvor – återinförs 1 juli och ger en skattereduktion med 25 procent ochmaximalt 1 500 kronor per år för penninggåvor till ideell verksamhet. Varjegåva måste uppgå till minst 200 kronor och den totala summan under året tillminst 2 000 kronor.
  • HöjtRUT-tak – gäller från 1 juli men föreslås gälla hela beskattningsåret 2019.Det innebär att RUT-taket höjs till 50 000 kronor, från 25 000 kronor.
  • Höjdkemikalieskatt (elektronikskatt) – från 1 augusti då skattenivån höjs med11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik –dock maximalt 440 kronor per vara.
  • Höjdskatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk – från den 1 augusti.
  • Särskildlöneskatt på 6,15 procent för äldre – slopas från 1 juli.
  • Sänktarbetsgivaravgift för sommarjobb – arbetsgivare som anställer unga personermellan 15–18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med runt två tredjedelar, ochtillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli. Gäller lön upp till 25 000kronor per månad.

Tidigare i år har även skattereduktion förfackföreningsavgifter avskaffats, medan stödet till solceller har minskat från30 till 20 procent av investeringskostnaderna. Hur påverkas din ekonomi avskatteförändringarna ovan?

En allianspolitisk skattereform

Generellt präglas årets skatteförändringar avallianspolitik, vilket till största del grundar sig i M/KD:s budget, men ävenpå grund av januariöverenskommelsen som är blocköverskridande.