Miljardböter till nätjätten

6 August, 2017

Start » Nyheter » Miljardböter till nätjätten

Att få en bot är riktigt surt, det vet vem som helst. Inte minst brukar det kännas väldigt onödigt att betala eftersom det lätt hade kunnat undvikas. När det kommer till företag brukar böterna dessutom kunna bli riktigt höga, något som Google nu får smaka på. Varför har sökjätten åkt på årets kanske högsta bot i världen? Och vilka är det som bötfäller?

 

EU-kommissionen har under hela sju år utrett sökjätten med allt större marknadsandel, ingen mindre är Google. Nyligen utmynnade det digra jobbet i ett resultat – en dom och en riktigt kraftig bot.

Böterna blev högre än väntat och landar i svenska kronor på 23,6 miljarder. Det är vida överstiget den bot Intel fick 2009, på 1,06 miljarder euro. Men hur kommer det sig att Google fått denna dom och dessa rekordböter egentligen?

Missbrukat sin marknadsställning

Det är konkurrenskommissionärerna i EU som länge granskat Google. De menar att det företaget agerat olagligt under de antitrustregler som gäller i unionen. De har missbrukat sin marknadsställning som ledande sökmotor genom att manipulera sin handelstjänst så att kunder når deras samarbetspartners produkter och inte konkurrenters. Konkurrenternas trafik har minskat avsevärt och man räknar på nedgångar uppe i 80 och 90 procent i Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Stort konkurrensbrott

Googles agerade har vidare gjort så att andra företag har fått det svårt att konkurrera och skapa nytt, de har framförallt förhindrat för europeiska konsumenter från att kunna välja fritt. Anledningen till att boten blev så hög handlar om varaktigheten i konkurrensbrottet och skadan som uppkommit av den. Det återstår att se om Google kommer att överklaga domen, böterna är inte något om nämnvärt kommer påverka sökjätten.