Låna 3000

Start » Låna 3000

För att kunna låna 3000 kr hos Expresskredit måste man både ha återbetalt ett tidigare lån på 1000 kr samt och ett lån på 2000 kr. Först när man uppfyller dessa krav kan man låna 3000 kr.

Denna modell kan liknas vid en trappa där ett lån på 1000 kr symboliserar det första trappsteget. Det andra trappsteget görs tillgängligt då man återbetalt ett tidigare lån på 1000 kr och då kan ansöka om nästa belopp, 2000 kr. När man klarat av dessa steg kan man slutligen låna 3000 kr som också för närvarande är vårt högsta belopp.

Notera att man inte kan låna 3000 kr om man återbetalt två lån på 1000 kr. Man måste alltså även ha återbetalt minst ett lån på 2000 kr fär att kunna låna 3000 kr.

Totalkostnaden att låna 3000 kr är 650 kr. Med skatteavdraget på 30% blir den totalakostnaden vid årets slut för lånet 455kr. Löptiden för ett lån på 3000 kr är densamma som för våra övriga lånebelopp, det vill säga 30 dagar.