Läge att köpa stor lägenhet - Expresskredit

Läge att köpa stor lägenhet

4 September, 2012

Start » Nyheter » Läge att köpa stor lägenhet

Det så kallade accepterade priset på lägenheter har gjort att många mäklare sänkt priset på lägenheter som har en yta på 80 kvadrat eller mer. Prissänkningen är i genomsnitt fyra procent mellan det utannonserade och det slutgiltiga priset. Detta beror bland annat på det ostadiga ekonomiska läget.

Köp för ”accepterat pris” i Stockholms län

Det accepterade priset är det pris säljaren begär för bostaden. Det är därmed lättare att som köpare veta vad du kommer behöva betala för bostaden du är intresserad av och du slipper i större utsträckning osäkra budgivningar. Det gör även att de orimligt låga lockpriserna försvinner och att du som köpare kan känna dig mer säker på utropsprisets seriositet. Införandet av det accepterade priset har varit positivt för båda parter i bostadsaffären.

Klarat oss bättre än förväntat

Många faktorer har gjort att Sverige hittills klarat sig bättre än förväntat. Bedömare har tidigare trott att priserna skulle sjunka betydligt mer. Bland förklaringarna på detta är att Sverige klarat eurokrisen bättre än många andra länder, den stora bristen på bostäder i städerna och den ökade inflyttningen till storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Mindre lägenheter är fortfarande svåra att få för ett lägre pris

Anledningen till att prissänkningen primärt gäller stora lägenheter är att de små och mellanstora fortsätter vara extremt efterfrågade. Den stora lägenheten anses förmodligen som överflödig och mer lyxig, och är därför svårare att motivera i ekonomiskt oroliga tider jämfört med en liten eller mellanstor lägenhet. Detsamma gäller fritidshus och annan lyxkonsumtion som i stabilare ekonomiska tider är vanligare.