Konsumtion för plånbok och miljö

23 March, 2013

Start » Nyheter » Konsumtion för plånbok och miljö

Att ta ansvar för sin ekonomi, men också sin omgivning, handlar inte bara om att göra budget och att ha en ekonomisk sparplan. Att ta ansvar för sin ekonomi kan också förenas med att se till att följa en mer hållbar livsstil.

Så vad handlar det om?

Begrepp som hållbar konsumtion kan verka både svåra att greppa och som tröttsamt upprepade modeord i media. Men den livsstil som gynnar människor och naturen  mycket mycket att ge. Dessutom behöver ett medvetet konsumentbeteende varken vara svårt att börja leva upp till eller kosta mer. En hållbar livsstil kan handla om att:

  • Handla miljömärkta produkter eller varor som på andra sätt har producerats utan att överanvända de resurser som finns på jorden.
  • Se över sina konsumtionsmönster och hellre tänka en extra gång hellre än att göra spontana köp.
  • Att förbruka och utnyttja de saker man har på ett hållbart sätt. Det kan handla om att inte dosera med mer tvättmedel än vad som behövs eller att inte tvätta bilen med starka medel direkt på gatan.

Hållbarhetsstämplade handlingar

Slit och släng-beteendet där konsumtion står för nöjet en ledig dag, och man hellre slänger en produkt än att laga ett enkelt fel, har länge dominerat i stora delar av världen och gör det än idag. Samtidigt har konsumtionshetsen också kritiserats. Trenden kring den hållbara konsumtionen och den hållbara livsstilen, kan ses som en stor motreaktion på detta fenomen.

Hur kan man själv spara pengar på att handla med hållbarhetstänkandet i fokus? Bara genom att handla den mängd mat som faktiskt att kommer gå åt, och sluta med att slänga den mat som blivit dålig och inte hunnit användas, gör man en stor tjänst för miljön.

Att hellre ta på sig en extra tröja i bostaden istället för att svettas inomhus, att planera sina matinköp efter vad man redan har hemma och att sälja saker som man inte använder längre på loppmarknad är alla exempel på sätt att spara pengar. Precis som de nämnda exemplen också är sätt att börja konsumera klokare.