Bostadspriserna i Stockholm fortsätter att öka

23 May, 2016

Start » Nyheter » Bostadspriserna i Stockholm fortsätter att öka

De redan höga priserna på bostäder i Stockholm fortsätter uppåt enligt färsk statistik, ett ämne vi skrivit om tidigare Ett prisrace som oroar en del. Men faktum är att det är en lugnare start på året, prismässigt, än vad som varit på hela fem år. Kanske är detta början på en inbromsning vad gäller bostadsmarknaden?

En lugnare utveckling kontrasteras dock med att bostadspriserna de facto fortsätter att stiga, om än i långsammare takt än innan, i februari i år steg bostadsrättspriserna med ungefär en procent till exempel. Experter tror att priserna alltjämt kommer att fortsätta tillta, fast i en stillsammare takt än föregående år. Budgivarna på bostäder är inte lika intensiva, även om efterfrågan på bostad fortfarande är väldigt hög – kanske på grund av att utbudet inte ökat nämnvärt utan ännu är på en kritiskt låg nivå?

I jämförelse med i början av hösten 2015 är det nu färre lägenheter som säljs innan en visning skett, samtidigt som budgivningshetsen svalnat något. Ett lite lugnare klimat trots att priserna inte slutat att gå uppåt alltså. Något som det kanske kan vara bra att hålla koll på som intressent på bostadsmarknaden.

Bostadsmarknaden – en svårlöst ekvation

De rekordhöga bostadspriserna som särskilt präglat Stockholm och Göteborg gör det svårt för många att både hitta och ha råd med bostad. För detta försökte tidigare Finansinspektionen att slopa amorteringskrav – något som inte föll ut på det sätt som man tänkt. Nu har Finansinspektionen dock meddelat att man ska införa amorteringskrav, något som planeras bli till sommaren. Frågan är om detta kommer få bostadsmarknaden att sluta koka.