Jämkning – underlättar en hög månadskostnad

24 March, 2013

Start » Nyheter » Jämkning – underlättar en hög månadskostnad

I tid och otid kan det vara svårt att få en stabil ekonomi – speciellt då utgifterna per månad är höga, medan inkomsten är låg. Någonting som alla inte är medvetna om, är att det finns alternativ som kan vara väldigt lönsamma för ens ekonomi.

Pengar till slutet av månaden

Ett av dessa alternativ är jämkning, och det är speciellt lönsamt vad gäller att få pengarna att räcka till slutet av månaden. Jämkning, vilket kan översättas till: ändring av beräkningen av preliminär skatt, innebär att arbetsgivaren gör ett lägre avdrag för den skatt än det som står i skattetabellen. För att förtydliga innebörden kan man säga att du helt enkelt får ut mer av din inkomst, beroende på hur din situation ser ut. Det är dock inte alla som har denna möjlighet. Om du passar in under nedanstående exempel kan du ansöka om jämkning:

  • Om du har höga räntekostnader, till exempel på grund av bostadsköp.
  • Om du har inkomster från flera håll på grund av att du till exempel studerar.
  • Om du bara kommer ha möjlighet att arbeta en del av året.

Oavsett anledningen till att en begär jämkning, är det väldigt uppskattat för ekonomin. Ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag kan beslutas när som helst under inkomståret, och så snart du kan uppskatta inkomsten för hela beskattningsåret kan du ansöka till skatteverket.

Ta hjälp av en bankman

Det gäller dock att tänka efter när du ser över eventuell jämkning, och vara noggrann i dina beräkningar. Om du betalar för lite i skatt, blir du skyldig pengar, och då snubblar ekonomin ännu en gång. Det bästa är att kontakta en bankman eller en person från Skatteverket för att få hjälp om du känner dig osäker på dina siffror. Då är risken att det blir fel mindre än om du bestämmer dig för att göra det helt själv. Om det här är någonting som låter intressant, finns det mer information på Skatteverkets hemsida. Där kan du också fylla i, och testa, olika belopp, och på så vid se vad en jämkning skulle innebära för din ekonomi.