Hur slår ett tuffare amorteringskrav?

8 November, 2017

Start » Nyheter » Hur slår ett tuffare amorteringskrav?

Finansinspektionen har föreslagit att amorteringskravet ska bli hårdare under 2018. Vad innebär detta och hur kommer detta inverka på bostadsmarknaden?  

Bostadspriserna har saktat ned sedan ett tag tillbaka. Efter år av upphettad en upphettad bostadsmarknad med ständigt tilltagande priser har trenden vänt och bostäder minskar i värde. Nu föreslår Finansinspektionen (Fi) att ett ännu hårdare amorteringskrav blir till verklighet och att det träder i kraft nästan två år sedan det första kravet sattes. Var innebär egentligen detta för bostadsmarknaden?

Inbromsning på en nedkyld bostadsmarknad

En del tror att detta kommer leda till en stor inbromsning av köpkraft på marknaden över bostäder. Tillsammans med en trolig räntehöjning kommer köparens marknad att skapas menar många. Kanske påverkas köpkraften hur den breda gruppen bolånetagare, snarare än de som Fi vill åt, nämligen högriskgrupperna som inte kan betala sina lån. Något som kan komma att ske är att temperaturen sänks ännu några grader på en redan nedkyld marknad.

Åtstramning av reglerna väntas nästa vår

Det är från 1 april nästa år som Fi väntas rikta skärpta krav på bolåneamortering, på alla bolån som ligger över 4,5 gånger låntagarens inkomst. Det är i och runt huvudstaden som bolånen är som högst i förhållande till inkomsterna. Det är med andra ord mot Stockholmsregionen som ett åtstramat amorteringskrav kommer slå som hårdast.

Olika åsikter bland tillfrågade

Trots att vissa röster är oroliga och negativa till förslaget från Finansinspektionen är närmare två av tre av svenskarna positiva. Det är vidare bara 1 procentenhet mer av bolånet som skulle amorteras i och med det nya förslaget. De som är mest för ett skärpt amorteringskrav är de i åldersgruppen 65 plus, de som är mer tveksamma är i stället 30-åringarna. Något som är säkert är att ett skärpt krav skulle dämpa köpsuget på bostadsmarknaden och nästan tre av tio av de som söker ny lägenhet skulle bli mindre intresserade av att köpa. Men de flesta bolånetagare tror inte att deras konsumtion skulle påverkas av höjda krav.