Händelser som kan påverka ekonomin

14 September, 2012

Start » Nyheter » Händelser som kan påverka ekonomin

De flesta drabbas någon gång i livet av situationer som påverkar ens ekonomi negativt. Det kan handla om allt från skilsmässa till sjukdom eller arbetslöshet. Till viss del kan man förebygga effekten av sådana situationer genom ett eget sparande. Har man en egen ekonomisk buffert drabbas man inte lika hårt av tillfälliga nederlag. Här kommer några tips på andra sätt att förmildra omständigheterna vid några av de vanligaste händelserna.

En skilsmässas påverkan på ekonomin

En skilsmässa innebär för många en omställning i ekonomin, där man går från att dela på de ekonomiska kostnaderna till att klara sig själv. Vill man veta mer kring om vad man behöver göra för att få en skilsmässa giltig man bland annat läsa mer hos Skatteverket.

Egendomar som man inte vill ska delas upp

Har man egendomar under sitt äktenskap som är personliga och som man inte vill ska delas upp vid en skilsmässa bör man under sitt äktenskap tillsammans med sin partner skriva ett avtal om enskild egendom. Enskild egendom skiljer sig genom att inte tillhöra vad som kallas för giftorättsgods, som ingår och delas vid en bodelning. Det som man kan vilja hålla utanför en eventuell bodelning är ofta arv eller värdeföremål som länge har tillhört ens egen släkt.

Ekonomin under tillfällig sjukdom

Under vissa förhållanden har man inte rätt till sjuklön. Detta gäller bland annat om man har ett eget företag, är arbetslös och söker jobb eller om man är studerande samtidigt som man jobbar vis sidan av studierna.

Sjuklön från arbetsgivaren

Är man anställd har man rätt till två veckors sammanhängande sjuklön av sin arbetsgivare. Är man som anställd sjuk längre än fjorton dagar är det istället Försäkringskassan som betalar sjukpenning. Sjukpenningen behöver man ansöka om för att kunna ta del av. Denna ansökan kan man göra hos Försäkringskassan.

Sjukdom påverkar lönen. Den sjuklön som man har rätt till under de första två veckorna av ens sjukperiod är 80 procent av ens ordinarie lön. Har man redan svårt att betala sina kostnader kan därmed en period av sjukdomar göra det ännu svårare.