Fyra typer av fonder

22 April, 2014

Start » Nyheter » Fyra typer av fonder

Vi har tidigare skrivit om att spara med fonder då vi gått in på det viktiga i att ha ett sparkonto samt vad ett fondsparande innebär. Men det finns olika former av fondsparande och det är någonting som vi tänkte gå in på lite närmare i detta inlägg.

För att sammanfatta lite kring vårt tidigare inlägg om fonder så handlar det om olika värdepapper, och istället för att välja ut egna värdepapper som med exempelvis aktier, kan du vid fondsparande få en mer naturlig spridning kring riskerna.

Det finns främst fyra olika typer av fondsparande: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder. Här kommer lite närmare information om vad de innebär:

  • Aktiefonder: Den vanligaste typen av fondsparande. Där samlar förvaltaren olika typer av aktier och fonden kan omfatta flera tusentals aktier samtidigt som den kan vara sprid ett mindre antal vilket minskar riskerna. Även här finns fyra underkategorier för fonderna (indexfonder, branschfonder, globalfonder och fonder vilka fokuserar på investering på viss geografisk marknad). Desto mer specifik inriktning en fond har ju större blir rörlighet i avkastningen. Det innebär att om man väljer en aktiefond i en specifik bransch måste en vara beredd på att det kan svänga ordentligt i avkastningen.
  • Räntefonder: Räntefond placerar bara sitt kapital bland räntebärande värdepapper och i dessa inkluderas bland annat obligationer och statsskuldväxlar. Man kan säga att det finns två typer av räntefonder: korta och långa. En kort räntefond har bara ett års löptid på positionen i värdepappret, det kallas också penningmarknadsfond. Lång räntefond placerar kapitalet i exempelvis företagsobligationer eller andra räntebärande värdepapper som har längre än ett års löptid.
  • Blandfond: Detta är en fond som är fri att placera i aktier såväl som räntepapper eller obligationer. Alla blandfonder har sina egna regler för placering men en tumregel är att den består av ungefär 50 procent aktier och 50 procent räntebärande värdepapper.
  • Hedgefond: En hedgefond har en mycket fri placeringsinriktning och investerar i aktier, räntepapper, obligationer och råvaror. Den spekulerar även i olika valutor och skapar avkastning även i sämre börstider.

Förhoppningsvis känner du nu att du har lite mer koll på fonder. Det kan underlätta att ha kundskap kring detta när du pratar om eventuellt sparande med din bankkontakt.