Scoring & Kreditmall

15 January, 2015

Start » Nyheter » Scoring & Kreditmall

Det finns olika sätt att avgöra om en låneansökan ska beviljas eller ej och det vanligaste är genom scoring eller en fastställd kreditmall.

Vi på Expresskredit vet att dessa två begrepp kan låta luddiga, därför vill vi förklara skillnaden.

SCORING

Scoring är ett mått som avser att granska helheten av de uppgifter som inkommer genom en kreditupplysning. Vanligen mäts scoring i en skala mellan 1-10 där en hög siffra avgör hur hög kreditvärdighet du som lånetagare har. Med andra ord – ju högre siffra desto bättre! Men för att få fram denna skala måste en del faktorer räknas med och vanligtvis kontrolleras bland annat deklarerad inkomst, skuldsaldo hos Kronofogden och betalningsanmärkningar. Sedan räknas dessa ihop till en skala som blir mellan 1-1000 som sedan omvandlas till skalan 1-10.

KREDITMALL

En kreditmall kan liknas vid en checklista som kreditgivaren bockar av när listan stämmer överens med den sökandes uppgifter i kreditupplysningen. Det är nämligen kreditgivaren själv som utformar en statistisk mall för att sätta specifika regler och kriterier som måste uppfyllas innan en låneansökan beviljas. Ett krav som normalt finns med i kreditmallar gäller betalningsanmärkningar. Vanligtvis innebär reglerna att det antingen inte får förekomma någon anmärkning alls eller att sökande endast får ha ett visst antal betalningsanmärkningar i sitt register och om detta specifika antal överstigs så avslås låneansökan per automatik. Likaså är regler kring ålder, deklarerad inkomst och restriktioner kring aktiva skulder hos Kronofogden vanligt förekommande i kreditmallar.