Förbättra din ekonomi med eget företag

22 September, 2012

Start » Nyheter » Förbättra din ekonomi med eget företag

Att starta ett eget företag är inte bara en chans till att få syssla med det som man verkligen har ett intresse för. Ett eget företag är också en chans till att öka sina inkomster. En grundläggande förutsättningar för att ens idéer också ska fungera i praktiken, även långsiktigt, är att man tillåter processen att ta tid och gör de förberedande efterforskningar som behövs.

Heltid eller vid sidan av arbetet

Ett företag är något som man har möjlighet att starta även om man har ett annat jobb. Därmed blir det egna företaget en chans till en extra inkomst utöver den man redan har. Viktigt att komma ihåg är att man i detta fall ska ansöka om en FA-skattsedel, eftersom att man både betalar skatt som anställd och i egenskap som företagare. Några allmänna villkor och grundläggande krav för att man ska kunna föra en verklighet av ens planer är bland annat att:

  • Man har fyllt 16 år, som är lägsta gränsen. Innan man har fyllt 18 år krävs dock tillstånd från ens föräldrar eller förmyndare.
  • Registrering hos Bolagsverket, för alla företagsformer utom enskild näringsidkare.
  • Anmälan om företaget till Skatteverket.

Att starta ett företag kan även vara en möjlighet till att få arbeta om man är arbetslös. Arbetsförmedlingen hör till en av de verksamheter som erbjuder hjälp och stöd för att komma igång.

Planera och gör budget

För att vara säker på vad ens företag kommer att ha för utgifter är det viktigt att man noggrant gör en budget över de kostnader man tänker sig kommer att dyka upp i början. Kanske kommer man att behöva köpa någon utrustning för att kunna tillverka eller producera de man vill sälja inom sitt företag.