Finansinspektionen backar om amorteringskrav

12 June, 2015

Start » Nyheter » Finansinspektionen backar om amorteringskrav

Den 1 augusti detta år skulle krav om amortering åläggas nya bolånetagare, men detta är något som inte kommer att ske. Inte riktigt ännu. Efter kritik från såväl Konsumentverket och Kammarrätten i Jönköping med flera så har Finansinspektionen nu beslutat att backa i beslutet.

Vi på Expresskredit har tidigare informerat om vad ett eventuellt amorteringskrav skulle komma att innebära. Men i dagsläget är det dock osäkert om kravet ens kommer att införas då Finansinspektionen ifrågasätts ha rätten att införa denna typ av krav – vilket innebär att amorteringskravet inte kan införas förrän denna fråga är utredd.

Varför backar Finansinspektionen?

I ett yttrande från Kammarrätten i Jönköping ifrågasätts inspektionens mandat att införa regler om amorteringskrav efter att rätten ansett att det är tveksamt om Finansinspektionen ens har stöd för detta i svensk lagstiftning. Detta har gjort att inspektionen själva väljer att vänta med amorteringskravet tills att alla frågetecken är uträtade på området. Även Finansinspektionen anser att det inte bör förekomma några som helst tveksamheter just när amorteringskravet faktiskt är något som ska komma att påverka många hushåll under lång tid framöver. Inspektionen kommer därför inte att införa amorteringskrav förrän inspektionen ges befogenhet av antingen riksdag eller regering att fatta självständiga beslut om regler på området – vilket betyder att amorteringskrav inte kommer gälla från och med den 1 augusti 2015.

Bankerna fattar egna beslut om amortering

Trots att Finansinspektionen backat i frågan så är det en del banker som själva infört krav gällande amortering för nya bolånetagare. Till exempel har såväl Nordea som Swedbank låtit införa regler om att nya bolånetagare ska amortera sina lån ned till 70 procent och hos SEB är det i dagsläget 90 procent av deras bolånetagare som redan amorterar. Så även om Finansinspektionens amorteringskrav inte gått igenom i år är amorteringskravet förmodligen något som kommer att införas på sikt – oavsett om det är inspektionen, bankerna eller politikerna som får mandat i frågan.