Finansinspektionen ändrar sig – igen

20 April, 2016

Start » Nyheter » Finansinspektionen ändrar sig – igen

Turerna kring amorteringskravet tycks inte ta slut, fastställt är dock att kravet kommer införas nu den 1 juni – med några ändringar i hur amorteringskravets regler kommer att se ut, något vi tänkte berätta mer om idag.

Amorteringskravet fördes på tal för första gången kring 2014 och under 2015 blev det aktualiserat, men slutligen inte infört. Många turer har gått kring dess utformning och tidigare i år fastställde man att amorteringskravet med vissa modifieringar i regelverket skulle införas den 1 juni. Slutet gott, allting gott – trodde man, men så blev det inte. Likt då amorteringskravet skulle införas 2015 så protesterade kammarrätten i Jönköping återigen och införandet såg ut att igen skjutas upp. Lyckligtvis lyckades man snabbt ändra reglerna ytterligare en gång från Finansinspektionens sida och nu ska reglerna vara helt klara och redo att införas på nämnda datum: 1 juni 2016. Men vad är det egentligen som amorteringskravet nu innebär? Det kommer vi på Expresskredit redogöra för.

Detta gäller för amorteringskravet

  1. Nya lån tagna efter den 1 juni – är din bostad är belånad till 70 procent eller mer av köpekostnaden för bostaden kommer du behöva amortera ned 2 procent av hela lånebeloppet årligen. Men om bostaden är belånad mellan 50 och 70 procent är det istället 1 procent som ska amorteras årligen. När ditt lån amorterats ner till 50 procent i belåningsgrad upphör amorteringskravet att gälla för bostaden.
  2. När du redan har ett lån taget innan 1 juni – amorteringskravet om att amortera 1 eller 2 procent årligen gäller inte när du redan har ett lån taget innan den 1 juni i år, men om du tar ett tilläggslån blir det nya regler även för dig. Ett tilläggslån måste betalas av inom 10 år eller så kan du välja att betala av tilläggslånet enligt de vanliga reglerna för amorteringskravet.
  3. Ny regel införs – från 1 juni får du bara göra en ny värdering av din bostad vart femte år om du inte gjort betydande ändringar som kan påverka bostadens värde väsentligt.