Fast eller rörlig bolåneränta?

1 September, 2019

Start » Nyheter » Fast eller rörlig bolåneränta?

Vad händer egentligen med huspriserna och bolånen i höst? Ska du binda räntan eller inte? Läs mer här och se hur läget ligger innan du bestämmer dig för att göra något!

Priserna på småhus har under året stigit med flera procent, och den senaste tremånadersperioden har de gått upp med hela tre procent jämfört med föregående kvartal. Det gäller småhus som villor, parhus, rad- och kedjehus. Det ser ungefär lika ut i flera av landets län, liksom i storstadsregioner och glesbygd. I 17 av 21 län verkar det som att priserna på en årsbasis har stigit, och i tre län har de i stället fallit för att i ett län vara oförändrade. 

Binda räntan – eller inte?

Samtidigt är många osäkra på om räntorna kommer höjas, och om det i så fall är vettigt att binda den ränta man i dagsläget har. Experter menar att svenska bolånetagare bör fortsätta att låna till en rörlig ränta, detta för att inte binda sig till banken och då förlora möjligheten att förhandla eftersom det finns många fler aktörer på marknaden. 

Rörlig ränta bättre i dagsläget

Rådet är alltså att inte binda räntan, just för att Riksbanken förmodligen inte kommer att höja räntan, trots att de sagt motsatsen. Eftersom den globala ekonomin har mattats av blir det ett farligt snedsteg att höja räntan, något som i sånt fall skulle kunna kyla ned ekonomin snabbare och ytterligare. 

USA:s centralbank har i stället sänkt räntan, för första gången på tio år, och marknaden tror på fler sänkningar under de månader som följer. Det återstår att se om Riksbanken kommer höja räntan runt årsskiftet, men sannolikt gör de det inte. Och om de gör det en gång så kommer räntan fortsätta vara på en låg nivå, vilket inte gör det billigare för dig att binda din ränta.