Ett Sverige utan kontanter irriterar besökare

25 June, 2018

Start » Nyheter » Ett Sverige utan kontanter irriterar besökare

Turister som besöker Sverige, främst britter och tyskar, tycker det borde gå att använda kontanter på fler ställen. Inte minst på restauranger och butiker i Stockholm. Men faktum är att sedlar och mynt används allt mindre och på många ställen har kontanter helt slutas ta emot. Allt fler restauranger och butiker har blivit kontantlösa.

 

Ja, Sverige går mot att bli allt mer digitaliserat. Något som även gäller hur vi betalar i fysiska butiker och på restauranger. Hela 90 procent av alla betalningar i besöksnäring sker till exempel via kort. Och många tar inte ens emot kontanter längre.

 

Dyrt för turister att betala med kort i Sverige

Vad tycker då de turister som besöker Sverige om detta? Stora köpstarka grupper från bland annat Tyskland och Storbritannien, de många turister som besöker Stockholm, menar att det gör det ännu dyrare att handla i Sverige. Detta eftersom en bankavgift tas ut varje gång de använder sina kort för kortköp utomlands. Men även på grund av att många är vana vid att använda kontanter, snarare än kortbetalning, och vill hålla fast vid det systemet även när man är på resa. En del menar även att de inte vill använda kort för att de av rena integritetsskäl inte vill registreras i något system. Många menar dessutom att om vissa betalsystem kräver att man har ett svenskt bankkonto eller ett svenskt mobilabonnemang – något som stänger ute alla som inte har det, nämligen turister.

 

Varför många slutar ta emot kontanter

Anledningen till att allt fler väljer att sluta ta emot och använda kontanter är bland annat på grund av att det är billigare och säkrare att administrera. Inga kontanter innebär mindre risk för rån och dessutom mindre risk för svart ekonomi. Kriminella grupper har det då inte lika lätt att tvätta pengar i restaurangbranschen, en tidigare favorit för just pengatvätt.

 

Kanske går det ändå att skapa ett elektroniskt betalsystem som är enkelt, inkluderande och internationellt?