Effekten av amorteringskravet

30 August, 2016

Start » Nyheter » Effekten av amorteringskravet

Det har nu gått ett tag sedan det nya amorteringskravet trädde i laga kraft och nu börjar effekterna av beslutet som Finansinspektionen tagit synas. Hur påverkar detta dig? Detta reds ut i dag.

En påtaglig inverkan som det nya kravet på amortering har haft på marknaden är att detta har dämpat aptiten på nya bolån hos bankkunderna. På stora banker tystnade telefonerna och ett lugn bredde ut sig hos bolånehandläggarna, just i samband med att amorteringskravets ikraftträdande den 1 juni nu i år. Men det har nu gått ett litet tag och det har tillkommit en viss återhämtning enligt experter, dock är låneansökningarna inte tillbaka på samma nivåer som tidigare.

I ett tidigare inlägg på Expresskredit skrevs det smått om just amorteringskravet, innan detta faktiskt hade trätt i kraft. Då var det mestadels ett förslag som diskuterades och skickades runt på en så kallad remissrunda, men nu har alltså Finansinspektionens förslag fått bifall i riksdagen och även så blivit laga gällande.

Hur kan du påverkas av amorteringskravet?

Detta krav påverkar dig på det sättet att du med nytt bolån som är över 70 procent av bostadens värde ska amortera ner detta med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet – varje år. Kravet gäller endast nya bolån, och det är då sådana lån som är tagna efter det att reglerna börjat gälla. Om du har ett lån sedan gammalt behöver du alltså inte amortera enligt denna nya matris. Men om du nu är en som funderar på att sälja din lägenhet kommer du förmodligen känna av att marknaden har kallnat en del, något som syns på att antalet lägenhetsvisningar minskat markant.

Bolånechefer på de största bankerna runt om i landet hävdar att det i slutändan är en fråga om utbud och efterfrågan, och att marknaden förmodligen endast tillfälligt är avvaktande. Hur den varaktiga effekten av denna regeländring blir återstår att se, det är ännu för tidigt att uttala sig om. Fler köper bostad mot hösten så det är då det stora eldprovet kommer att ske, och vi får kanske svaret på hur bostadsmarknaden verkligen har påverkats.