Blir det lågkonjunktur snart?

10 January, 2019

Start » Nyheter » Blir det lågkonjunktur snart?

Många nationalekonomer menar att toppen är nådd – Sverige befinner sig allra högst upp på högkonjunkturens skala och snart viker den nedåt, med lägre tillväxt och högre arbetslöshet som följd. Men vilka tecken tyder egentligen på att det kommer en recession?

Först och främst, vad är konjunktur för att vara exakt? Konjunktur är ett begrepp som beskriver det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi, och varar mellan tre till åtta år. Termen är ett annat ord för  makroekonomisk utveckling och innefattar bland annat följande variabler:

  • Arbetslöshet – sysselsättning
  • Inflation
  • Tillväxt – utbud – efterfrågan

Under en högkonjunktur är det goda tider för tillväxten och sysselsättningen i ett land, medan inflationen är hälsosamt låg. Om det är en långvarig eller kraftig högkonjunktur finns det risk för en finansbubbla, som tyvärr har en tendens att spricka förr eller senare.

Nu oroar sig många att så kommer ske, i Sverige och kanske i fler länder än så. Världsekonomin hänger ihop och när några tillväxtländer drabbas, då kan de dra med sig fler ner i spiralen.

Tecken på recessionens antågande

Men vilka är tecknen som talar för att en lågkonjunktur, eller en recession som det också kallas, kommer ta vid? Jo, bland annat att både globalisering och ekonomisk integration samt världshandel har bromsat in. Det är stora utmaningar som står på agendan, som klimatkris, försämrade relationer mellan länder, en växande högerkonservatism och ett bittert handelskrig. Det är till exempel inte längre är lika lönsamt att förlägga tillverkning av produkter i låglöneländer. Dessutom befinner sig EU, USA och Kina i ett slags krig om handel där globala spelregler inte längre accepteras och där demokratin tappar mark.

I Sverige kan man i byggbranschen se rätt tydligt att det är en byggkris på gång, för bostadsbyggarnas försäljning går trögt och det på grund av ett kraftigt ökat utbud utan efterfrågan. På Hemnet ligger dessutom annonser för nyproducerade bostäder ute längre än någonsin tidigare.

Frågan är alltså inte om vi kommer att hamna i en lågkonjunktur – utan när vi gör det. Och tecken pekar på att det kommer ske snart, om inte i år så nästa.