Bilen en kostsam historia

19 December, 2011

Start » Nyheter » Bilen en kostsam historia

En bil har idag fler aspekter än att bara vara ett transportmedel eller ett rent nöje. För ett hushålls kostnader innebär en bil i många fall en av de största. Den totala kostnaden för ens bil varierar, bland annat på grund av faktorer som bilmodell, storleken på bilen och bilens ålder. Men årskostnaden kan bli så hög som uppåt 60 000 kronor. Att ha en ny bil eller en äldre modell har båda sina för- och nackdelar. Värdeminskning drabbar alla bilar, men märks dock tydligare på en nyare bilmodell än på en äldre. Samtidigt är kostnader för reparationer och drift högre för de äldre bilmodellerna.

Avdrag för bilen till arbetet

Det finns sätt att utnyttja sin bil något billigare. Dels genom olika former av avdrag men även genom att anpassa sin egen körstil för att minska bränsleförbrukningen. För alla dem som dagligen utnyttjar sin egen bil som transportmedel till arbetet kan det vara möjligt att göra ett skatteavdrag, förutsatt att man exempelvis har mer än 5 kilometer till arbetet och att man tjänar in minst två arbetsdagar på att ta bilen jämfört med andra tillgängliga transportmedel. Läs mer här, kring vad som krävs för att få avdrag för bil till och från arbetet.

Det miljövänligare alternativet: Bilpool

Bilpooler är ett sätt att tillsammans med andra i samma område dela på en eller flera bilar för att på så sätt även kunna dela på de fasta kostnader, avgifter och skatter som en bil innebär. Bilpooler är ett mer miljövänligt alternativ då man får tillgång till bil endast under de tillfällen då man behöver den. I storstäderna är tillgängligheten till bilpoolerna visserligen större, men bilpooler är något som finns över hela landet. Bor man i ett område där många är med i en bilpool minskar tillfällena då bilen inte finns i närheten av området. Miljön är den stora vinnaren, men nackdelen för enskilda personer är att man inte alltid kan vara flexibel eller utnyttja bilarna med kort varsel.