Betalningsfri månad

Start » Betalningsfri månad

Ibland behöver man en paus, vi erbjuder dig som kund en betalningsfri månad där du kan pausa din betalning till oss

Vad är en betalningsfri månad?

Det är en månad där du inte behöver betala din vanliga månadskostnad, din betalningsplan skjuts då upp en månad extra. Det är bra i fall du vet att du har mer kostnader en månad och vill undvika att du missar en faktura. Helt enkelt en paus ifrån att betala en månad.

Vem kan få en betalningsfri månad?

För att få en betalningsfri månad behöver du uppfylla följande:

  • Du har ett aktivt konto
  • Du har betalt minst de senaste fyra månadsfakturorna i tid
  • Du accepterar att ränta debiteras under din betalningsfria månad

Vad händer med räntan under betalningsfria månaden?

Din räntekostnad löper på som om det vore en vanlig månad, det betyder att vi utnyttjande av en betalningsfri månad kan din månadskostnad den kommande månaden vara lite högre då det har tillkommit lite mer ränta på ditt konto. Då vi inte skickar dig någon faktura under den betalningsfria månaden så slipper du vår aviavgift.

Hur får jag min betalningsfria månad?

För att ansöka om din betalningsfria månad kan du ansöka här, ringa oss på 018 71 00 03, skicka oss ett e-post till info@expresskredit.se eller kontakta oss direkt här via chatten.

Om du inte har fått din månadsfaktura ännu kommer betalningsfria månaden gälla nuvarande månad, om du är godkänd en betalningsfri månad och du har fått din månadsfaktura börjar betalningsfria månaden gälla nästa månad.

Villkor

När Kredittagaren gjort fyra (4) inbetalningar i följd i tid är Kredittagaren berättigad till två (2) betalningsfria månader per tolvmånadersperiod förutsatt att Kredittagaren fortsätter att erlägga varje betalning i tid. Dock kan två betalningsfria perioder aldrig vara i följd samt att det måste ha gått en ny period av fyra (4) inbetalningar i följd i tid. Under betalningsfri månad debiteras lånet ränta och avgifter enligt ordinarie villkor vilka läggs till skulden.

Vid utnyttjande av betalningsfri månad har Kreditgivaren rätt att antingen förändra storleken på kommande månadsbetalningar eller att förändra återbetalningstiden.

Vid beviljande av en betalningsfri månad gäller den betalningsfria månaden kommande avisering. I de fall begäran om betalningsfri månad nekas av vår samarbetspartner Arvato Finans gäller inte ovan. I de fall en betalningsfri månad är beviljad och Kredittagarens senaste faktura är betald försent gäller ej betalningsfri månad då Kredittagaren inte längre uppfyller kravet om fyra inbetalningar i följd i tid.

Jag godkänner villkoren och intygar att jag har förstått att när jag utnyttjar en betalningsfri månad löper fortfarande ränta enligt villkor. Jag är även införstådd i att min skuld växer och i samband med det ökar även min månadskostnad och lånets totala återbetalningstid förlängs.

Ansökan om betalningsfri månad