Barnbidraget en viktig del av ekonomin

13 November, 2012

Start » Nyheter » Barnbidraget en viktig del av ekonomin

Det var redan i slutet av 1930-talet som ett ekonomiskt bidrag infördes till de familjer som ansågs ha ett behov av ett stöd ekonomiskt. Drygt tio år senare utökades bidraget till att gälla alla barn. Idag är barnbidraget en viktig del för många familjers ekonomi och har dessutom verkat i samhället för att bland annat sänka barnfattigdomen.

Bör barnen själva ansvara?

Som förälder är det skönt att veta att man ger sina barn de verktyg som krävs för att dem ska utvecklas till självständiga individer. Att ta hand om sitt eget barnbidrag och hushålla med pengarna så att det räcker under hela perioden, är en nyttig erfarenhet inför framtiden. När barnen i hushållet närmar sig tonåren är det vanligt att diskussionen uppstår kring om det är dags att helt på egen hand hushålla med barnbidraget.

Hushållets ekonomiska situation avgör

I vilken ålder det är dags för barnen att själva ansvara för sina pengar, och om det ska gälla för hela bidraget eller endast för en del, beror på familjens ekonomiska situation. Att låta barnen ta hand om bidraget i tidigt ålder blir ansträngande när man redan har en ekonomi som är begränsad. En dialog mellan barn och vuxen är viktig. Förklara situationen och de konkreta följderna om barnbidraget inte skulle vara en del av hushållets inkomster. För att en ansvarsfördelning i ekonomin ska bli möjlig, så är det viktigt att man är tydlig med vilka utgifter som barnbidraget behöver täcka. Pengarna kommer inte bara kunna gå till nöjen, utan även mer nödvändiga utgifter som de vuxna tidigare har stått för.

Konsumtion och sparande

För att barnbidraget ska göra nytta är det viktigt som vuxen att också ta upp diskussioner kring konsumtion och sparande. En viss del varje månad bör gå till sparande, och vill man lägga pengarna på något större får man också göra upp en sparplan till dess att köpet blir möjligt. Efter de viktiga samtalen är ens barn förhoppningsvis redo för en testperiod då de får ansvaret för att hushålla med hela eller en del av ansvaret.