Ångerrätt, det är okej att ändra sig

3 December, 2014

Start » Nyheter » Ångerrätt, det är okej att ändra sig

Vi på Expresskredit vill att våra kunder alltid ska känna sig trygga att använda oss som kreditgivare. Därför har vi i dag valt att prata lite mer om ångerrätten som trädde i kraft redan den första januari 2011, i och med den nya formuleringen av Konsumentkreditlagen (2010:1846).

Du har alltid rätt att ångra dig när du ingått avtal om lån hos oss. Förutsatt att du delger oss om detta inom loppet av 14 dagar från det att du tagit del av och bekräftat villkoren där all information om ångerrätten av lånet finns. Och vi kommer självklart inte att fråga dig varför du ångrar ditt lån, utan det är din fulla rättighet som konsument att avbryta låneavtalet om det är det som passar bäst för dig. Dock vill vi helst att du meddelar oss om din avbeställning av lånet via brev eller e-post, men om det passar din situation bäst så kan du självklart även meddela oss detta via telefon också.

Vad händer när jag avbeställer mitt lån inom de 14 dagarna då ångerrätten råder?

Så fort vi får information från dig om att du vill avbryta ditt tagna lån inom tidsfristen för ångerrätten, kommer vi att be dig att betala tillbaka den summan du lånat plus ränta för de dagar som går tills att återbetalningen sker. Detta betyder att om du ångrar dig inom tidsfristen och kontaktar vår kundsupport kommer vi att ge dig ett återbetalningsdatum där den totala lånesumman ska återbetalas samt den ränta som uppkommit från lånedagen till och med återbetalningsdagen. Du kommer självklart att få all information gällande ditt specifika ärende och tydliga instruktioner av våra handläggare om din återbetalning så fort du kontaktat oss.

Något att lägga på minnet är att om du ångrar fler än tre lån inom loppet av tre månader så kommer du att spärras automatiskt för nya lån, så tänk till både en och två gånger innan du ansöker om ett lån så riskerar du inte att ångra dig.