Amorteringskravets effekt på bostadsmarknaden

30 April, 2018

Start » Nyheter » Amorteringskravets effekt på bostadsmarknaden

Vad har egentligen amorteringskravet haft för effekt på bostadsmarknaden?

1 mars i år skärpte Finansinspektionen kravet på amortering, något vi skrivit ett inlägg om tidigare. Amorteringskraven påverkar mestadels högt belånade hushåll.

Syftet med beslutet att öka kraven när det kommer till amortering var att minska hushållens skulder och hindra personer att ta stora lån som de inte skulle kunna betala av vid en eventuell räntehöjning. Under de senaste tio åren har nämligen bostadspriserna stigit bra mycket snabbare än vad hushållens inkomster har gjort, vilket ökar riskerna för en eventuell finansiell kris.

Synliga effekter av det nya kravet

Hur har det nya amorteringskravet slagit mot bostadsmarknaden? Om en jämför utbudet av bostadsrätter på Hemnet i februari med hur det såg ut i mars, när kravet blev lag, går det att se att antalet bostäder till salu sjunkit med hela 9 procent. Detta är en stor avvikelse från hur säsongen brukar se ut och den stora faktorn tros vara just amorteringskravet.

Prisnedgång och stort utbud i höstas

Bomarknaden har sedan i höstas haft stora prisnedgångar och ett högt utbud av bostäder med säljare som förväntat sig högre pris än det slutliga. När storbankerna har stramat till sina lånevillkor och amorteringskravet gjort det svårare att köpa bostäder är det inte så konstigt att det påverkar bostadsmarknaden på det sätt som skett. Kanske stabiliseras bomarknaden under april och maj men det kan hända att utbudet kommer vara dämpas även framgent, just på grund av inlåsningseffekten som det senaste amorteringskravet innebär.